text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Snabbspännare

poster / sida
24 av 67 poster
 • poster / sida
  24 av 67 poster

  Snabbspännare och kraftspännare

  Snabbspännare, som även kallas kraftspännare, fungerar enligt hävstångsprincipen och kan användas utan större kraftansträngning. Snabbspännarna från norelem skruvas fast och fästs på ett maskinbord. Spännarna är av rostfritt stål eller stål.

  Snabbspännare är en effektiv lösning om man vill spänna fast, fixera eller positionera ett arbetsstycke på ett ekonomiskt och framför allt snabbt sätt.

  Snabbspännarna är en optimal lösning för borr-, svets-, slip- och kontrollanordningar och liknande.

  Snabbspännarens spännkraft kan ställas in med en ställskruv under spaken i leden och anpassas efter behov upp till 2 500 N. Spännkraften kan även vara högre för enskilda snabbspännare.

  Snabbspännare i maskinteknik och industri

  Snabbspännarna används inom trä- och plastindustrin samt verktygsbygge. De används som spännlås för håltagning, borrning, bockning, sågning, fogning, limning, svetsning, montering eller förslutning.

  Snabbspännarna från norelem spänner och fixerar arbetsstycken snabbt och enkelt så att de kan bearbetas i t.ex. en borrmaskin. Man spänner fast arbetsstycket genom att fälla spaken. En stor fördel är att arbetsstyckena spänns fast snabbt, vilket sparar tid.

  Mer och detaljerad information om snabbspännarprincipen hittar du här. Snabbspännarens princip beskrivs i detalj på hemsidan i en teknisk informationssida.

  Fördelar med snabbspännarna från norelem

  Lättmanövrerade, snabba och enkla att hantera – det är snabbspännarna från norelem. Dessutom är dessa spännare högkvalitativa och mycket långlivade. Den oljebeständiga handtagsdelen består av 2-komponentsplast. Spännarna kan enkelt bytas ut eller kompletteras i efterhand – FÖRDEL:STANDARDDEL.

  Snabbspännare: utföranden, varianter och tillbehör

  I norelems webbutik och i THE BIG GREEN BOOK hittar du ett stort urval av spännare i många utföranden, som snabbspännare, hakspännare, snabbspännare med tryckspindel, handspännare och skjutstångsspännare. Hos norelem hittar du även lämpliga tillbehör till snabbspännarna, som adapterplattor och adapterblock.

  I vårt sortiment kan du välja mellan snabbspännare med vertikal och horisontell spännspak, snabbspännare med vågrät fot (vågräta spännare) och lodrät fot (lodräta spännare).

  Dessutom har norelem snabbspännare med olika hål- och skruvstorlekar för olika användningar i sin webbutik. Snabbspännarna kan ge mycket höga spännkrafter. Men hela kraftpotentialen kan inte utnyttjas. För att garantera att snabbspännarna från norelem håller länge bör man dessutom beakta hållkrafterna (F) som föreslås i THE BIG GREEN BOOK. Spännkraften måste därmed stämmas av mot hållkraften. Med hjälp av tryckskruven kan spännkraften ökas och minskas manuellt, och den optimala spännkraften för arbetsstycket ställs in utan ansträngning.

  Praktiskt exempel från industrin

  Inom träindustrin används snabbspännarna från norelem för att limma och sätta ihop ömtåliga skivor när man vill undvika att de deformeras för mycket. Eftersom spännkraften kan regleras med tryckskruven skadas inte arbetsstycket, och kvaliteten säkras.

  Säkerhet och skydd

  Säkerhetsspärren förhindrar att snabbspännaren lossar av misstag (genom att dödpunkten överskrids, dvs. ungefär samma princip som när man sträcker ut benen). Exakt hur säkerhetsspärren fungerar beskrivs på teknisk informationssida för snabbspännarna.

  Horisontella och vertikala snabbspännare

  I snabbspännarutförandena ”horisontell” och ”vertikal” kan spännhöjden anpassas steglöst inom 35 mm och visar spännspakens inriktning när den är spänd.

  Lodräta och vågräta spännare

  De lodräta och vågräta spännarna kan monteras både horisontellt och vertikalt. Snabbspännarens monteringsläge påverkar inte spännkraften negativt. Vilken norelem-snabbspännare man ska välja beror på användningen, till exempel borrning, svetsning, slipning eller kontroll av arbetsstycken.