text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
05592-50

Kvartsvarvslås

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Kvartsvarvslås för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Man öppnar och stänger låset genom att vrida det 90°. Då går låsbultens tvärstift via en kurva till låsunderdelen och spänner fjädern. I kurvans slutpunkt finns en liten fördjupning där krysstiftet hakar i. Förspänningen som alstras av fjädern gör att låset hålls stängt vibrationssäkert.

Alla delar i låssystemet (låsbult, låsbricka och låsunderdel) sitter fast i täckskyddet eller ramen och kan inte försvinna.

Låset manövreras med ett rakt spår, krysspår eller utan verktyg via en räfflad knopp eller ett stjärnvred.

Kvartsvarvslåset består alltid av 1/4-vridlås, låsbricka och låsunderdel.
Tekniska data
Maximal dragkraft 1300 N.
Montage
Genom täckskyddet borras ett hål på 8 mm, bulten med tvärstift sticks i och säkras från baksidan med låsbrickan. I ramen borras ett mitthål på 13 mm och fästhål som passar till underdelens hålbild.