text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Pneumatiska spännare

poster / sida
18 av 18 poster
 • poster / sida
  18 av 18 poster

  Pneumatiska spännare

  I allmänhet kännetecknas pneumatiska spännare av att de drivs av tryckluft. Detta leder till en minskad last hos användaren, speciellt med frekventa spännanvändningar. norelem omfattar ett brett spektrum av pneumatiska spännare.

  Pneumatiska spännare standardutförande

  Pneumatiska spännare låter sig gentemot handspännare manövreras samtidigt och kan dessutom stängas i en bestämd ordning. Dessutom kan enskilda eller flera spännare styras från olika ställen. Styrningen sker antingen via en maskin- eller handstyrning. Efter ledprincipen förblir den pneumatiska spännaren stängd även om luften skulle utebli. Utöver detta är luftförbrukningen liten pga den stora slutliga reduktionen. Ytterligare fördelar av ledsystemet är för det ena den stora öppningsvägen som nås genom svängningen av spännarmen och för det andra de optimala kraft- och rörelseförhållandena som uppstår därigenom.

  Pneumatisk spännare med skjutstång

  Pneumatiska spännare i skjutstångutförande kan användas såväl som en tryckspännare och som dragspännare. Den robusta konstruktionen och den dubbelverkande FESTO pneumatiska cylindern garanterar en lång livslängd på spännaren.

  Skjutstång pneumatiska spännare från norelem finns tillgängliga i tre olika slaglängder.

  Pneumatiska spännare lodrätt

  Vertikala pneumatiska spännare från norelem erbjuds för det ena med en horisontell cylinder och för det andra med en vertikal cylinder. De kännetecknas av högre håll- och spännkrafter (tungt utförande). Båda spännare är särskilt lämpliga för installation i speciella maskiner och överföringssystem. Härdade och malda lagertappar som leds i teflonlager säkerställer en underhållsfri drift. Axlarnas fästskruvar är utrustade med LOCTITE, så att skruvförbanden är säkrade mot oberoende uppluckring genom vibrations- och stötbelastningar. Dessutom förhindrar LOCTITE skruvsäkringar förlusten av förspänningen.

  Svängspännare pneumatisk

  Om vissa arbetsstycken ska fästas vid anordningar, plattor, och bänkar, kan detta åstadkommas med de pneumatiska svängspännarna. Svängfunktionen är utformad så att spännpunkterna för lastning och lossning av arbetsstyckena är fria. Detta garanterar en optimal arbetsflöde. Höljets blockform erbjuder universalmonteringsmöjligheter, så att svängklämman kan anpassas optimalt till det arbetsstycke som skall fastspännas

  Pneumatiska svängspännare från norelem finns tillgängliga beroende på användningsområde i högersvängande och i vänstersvängande anordning.

  Minispännare

  Minispännaren kännetecknas som namnet antyder redan säger genom små och lätta byggmått. De används huvudsakligen för ekonomisk produktion. Deras användningsområden inkluderar överföringsledningar, verktygsmaskiner, anordningar eller specialmaskiner. Minispännare tillåter en exakt positionering av spännarmen och är helt självhämmande, så att öppnandet av spännaren genom bearbetningskrafter förhindras. Snabbspännaren säkerställer att stora spännkrafter uppnås även vid lågt lufttryck och luftförbrukning. Minispännare är underhållsfria, eftersom de är utrustade med en permanent smörjning och med speciella lagerhylsor

  norelem erbjuder minispännare i utföranden ”med elektrisk ändlägesavläsning” och ”utan ändlägesavläsning”.