text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Inställningsbultar

poster / sida
24 av 37 poster
 • poster / sida
  24 av 37 poster

  Inställningsbultar från norelem

  Inställningsbulten är en standardiserad spärrkomponent som används för att rörliga maskinelement ska kunna fixeras eller indexeras i en viss position.

  03000_Arretierbolzen_SEOInställningsbultarnas uppbyggnad

  Den klassiska inställningsbulten har en dragknapp eller en dragring. Via en mekanism dras låsstiftet ut ur motstycket. På så sätt kan insticksanslutningar fixeras och lossas snabbt och enkelt

  Så fungerar inställningsbultarna

  Inställningsbultarna består av en styrning med ett stift i. När man drar ut handtaget går stiftet in i styrningen och den rörliga delens position kan ändras. När den önskade positionen har nåtts släpper man handtaget och inställningsbulten fixerar den rörliga delen i positionen. Inställningsbultarna håller för mycket starka tvärkrafter. Det är bara användaren som kan ändra spärrläget.

  Med inställningsbultarna kan en formslutande koppling mellan en fast monterad och en rörlig komponent lossas. Det sker genom att dragknappen eller dragringen dras ut manuellt, fjärrstyrt eller pneumatiskt – en vidareutveckling som är ledande inom automatiseringen. Inställningsbultarna används där positionsändringar på grund av tvärkrafter måste förhindras.

  Inställningsbultarnas användningsområden

  Inställningsbultarna från norelem finns i många utföranden. Därför kan de användas inom ett brett spektrum av områden:

  • Låsning av sväng- och vridanordningar
  • Anslagspositionering
  • Höjdjustering
  • Snabb lossning av komponenter

  Inställningsbultarna från norelem är mycket robusta och långlivade. Vid kvalitetskontrollen läggs särskilt fokus på exakt rörelse och felfri spärrfunktion i ändläget. Denna kvalitet garanterar att bultarna fungerar perfekt i praktiken.

  Olika typer av inställningsbultar

  Inställningsbultarna från norelem finns i många utföranden och modeller. Förutom stålvarianterna finns extra högklassiga inställningsbultar i rostfritt stål.

  Olika formbeteckningar beskriver de små skillnaderna mellan inställningsbultarna: Det finns modeller med gängsäkring, med förlängt låsstift, korta utföranden, inställningsbultar för delar med tunna väggar, en ECO-variant, inställningsbultar med spärr, med vridsäkring och fasning, med låsningsmarkering, med och utan fläns samt med och utan anslag.

  Dessutom har norelem högkvalitativa premium- och precisionsinställningsbultar med cylindriskt resp. koniskt låsstift, med pneumatisk spärr och med fasning. Genom fasningen kan bulten ryckas ut automatiskt av ensidiga tvärkrafter.

  De pneumatiska inställningsbultarna från norelem är ledande inom automatiseringen. De manövreras med tryckluft. Och återställs när tryckluften stängs av. De pneumatiska inställningsbultarna används exempelvis i taktade tillverkningsanläggningar eller monteringsanläggningar samt i säkerhetsrelevanta tillämpningar som inte tillåter manuell upplåsning.

  För vissa områden där en inställningsbult inte ska nå ett anslag finns inställningsbultar med gängsäkring. Genom gängsäkringen kan monteringsdjupet anpassas exakt till de befintliga komponenterna, och därmed krävs inget anslag.

  För användningar där man vill undvika att inställningsbulten rör sig oönskat finns modeller med spärr. De är mycket enkla att hantera. Man låser dem med tryckknappen och lossar och ändrar spärrläget med den röda lossningsknappen.

  Ytterligare en lösning är norelems inställningsbultar med vridsäkring som finns med fin- eller standardgänga. Den speciella säkringen garanterar att bultens position i förhållande till hylsan inte ändras. Genom en fasning kan inställningsbulten ryckas ut automatiskt av ensidiga tvärkrafter. När skruven lossas till markeringen på bulten kan fasningen vridas i steg om 60°.

  I trånga utrymmen eller där manövrering på avstånd krävs av ergonomiska skäl eller säkerhetsskäl, är inställningsbultarna med fjärrmanövrering en perfekt lösning. Inställningsbulten manövreras då via en vajer. Kombinationen av inställningsbult och manöverelement blir ett komplett system med många användningsområden. I stället för manöverelementet kan man använda den medföljande skruvnippeln (Ø 5 x 7 mm) för att integrera ett individuellt manöverelement i systemet.

  Precisionsinställningsbultarna med koniskt låsstift är en optimal kombination för att snabbt positionera eller fixera. Inställningsbultens och bussningens exakta konstruktion ger en hög upprepningsnoggrannhet när två element sätts ihop.

  Även för varianter med huvud finns olika kombinationsmöjligheter i form av svampformade knoppar, T-handtag, L-former, svampformade knoppar med fjärrmanövrering, ringar, handtagskulor och fem-stjärnvred.

  Alla inställningsbultar i sortimentet finns i vanliga stiftlängder på 24–134 mm och bultdiametrar på 3–25 mm. Förutom inställningsbultarna erbjuder norelem dessa tillbehör:

  • Distansringar
  • Bussningar, cylindriska och koniska
  • Skruvbrickor till inställningsbultar
  • Fästdelar
  • Positioneringsbussningar