text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
03157

Spänndornar med sidoklämning

Beskrivning

Material
Hus i konstruktionsstål.
Spännskruv i seghärdat stål.
Utförande
Hus brunerat.
Spännskruv seghärdad till 10.9, härdad och PTFE-belagd.
Anmärkning
Eftersom arbetsstyckets sidor spänns fast är spänndornen speciellt lämplig för efterbearbetning av svarvade och frästa detaljer med bottenhål. Genom att svarva eller fräsa kan man anpassa diameter D till diametern på arbetsstycket som ska spännas fast.

Spänns manuellt med insexnyckel.

* D min. = minsta tillåtna diameter till vilken “D” får svarvas eller fräsas.
Montage
Spänn ut spänndornen ca 0,1 mm (spännväg) över diametern i viloläge. Nu kan spänndornen fräsas eller svarvas till nödvändig diameter. En låsring för bearbetningen medföljer.
Flänsen kan vid behov centreras med ett hål eller styrstift.
Form A levereras med 6 fästskruvar.
Ritningsinformation
Form A:
för bearbetningscenter, borr- och fräsmaskiner
Form B:
med tapp för svarvchuckar