text.skipToContent text.skipToNavigation
96202

Utsugsslangar LOC-LINE® Flexi 75

  • För utsugning av bland annat spån, rök, ånga och gaser
  • Valfri förlängning och förkortning
  • Vibrations- och tryckstabil
  • Kan kombineras valfritt med tillbehörsdelar
  • Beständig mot diverse vätskor
Särskilda egenskaper:

från 86,22 kr

Beskrivning

Material
Acetal-copolymer (POM).
Utförande
Ledad slang, blå färg.
Tillbehörsdelar, orange färg.
Anmärkning
Flexibel ledad slang för utsug av spån, rök, smörjdimma, ånga och andra medier som kan anslutas till ett centralt utsugssystem eller en industridammsugare. Den kan förlängas eller förkortas valfritt. Fritt överhäng upp till 100 cm utan stöd är möjligt, 360°-slingor med en radie på 150 mm kan formas. Kan ställas in exakt, vibrationsstabilt, positionssäkert. Kan kombineras valfritt med munstycken och tillbehörsdelar.

Beständig mot: syror under 65 °C, alkoholer, aromatiska lösningsmedel, bensin, fett, kolväten, oljor, saltlösningar.

Ej beständig mot: klor, aceton, klorerade lösningsmedel, starka baser, etylacetat, vatten över 65 °C.

Materialet är inte elektriskt ledande och därför även lämpligt för användning på eroderingsmaskiner.
Temperaturområde
Maximalt temperaturområde 80 °C.
Smältpunkten ligger på 165 °C.