text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Kulrullar

13 produkter hittades

Kulrullar från norelem

Med kulrullarna från norelem kan styckegods lätt förskjutas, vridas och styras. Kulrullarna används ofta i transportsystem, matningsanordningar, bearbetningsmaskiner och förpackningsanläggningar – oavsett om godset är tungt eller ömtåligt: med kulrullarna går transporten lätt.

Användningsområden för kulrullarna

Kulrullarna från norelem används tillsammans med stanspressar, kantpressar, mätutrustning, för materialtransport i renrumsområden och miniatyrinstrument samt för godshantering och transportsystem. norelems kulrullar ger alltså en lösning för alla transportbehov.

Transportteknik

 • Kulbord, vridbord och växlar i sorterings- och fördelningsanläggningar
 • Korspunkter i transportörer
 • Bagagesorteringsanläggningar på flygplatser
 • Transport av stålrör
 • Lyftanordningar

Allmän maskinkonstruktion

 • Matningsbord för plåtbearbetningsmaskiner
 • Fixturer för kantmaskiner
 • Matningsanordningar för bearbetningscenter
 • Borrbord och motordrivna monteringshjälpmedel för konstruktion av stora motorer

Fler användningsområden

 • Konstruktion av specialmaskiner
 • Luftfartsteknisk industri
 • Dryckesindustri och stenbearbetning

Så är kulrullarna från norelem uppbyggda

Kulrullarna har ett stålhus med en lagrad, härdad kulskål. Den används som löpyta för en mängd små bärkulor. Bärkulorna rullar upp på kulskålen när lastkulan roterar.

ZTechnHinweisKugelrollenAnwb1-nn--en

Fördelar med kulrullarna från norelem

Kulrullarnas konstruktion garanterar en exakt rullning i alla monteringslägen.

- Kulrullarna ger full belastnings- och bärförmåga

- Kulrullarna är nästan underhållsfria

- Kulrullarna har i de flesta utföranden en oljeindränkt filttätning som skyddar mot smuts

- Kulrullarna kan monteras snabbt och kostnadseffektivt

Sortimentet av norelems kulrullar delas in i 42 olika varianter/utföranden med ett brett spektrum av bärighetstal från 50 N till 15 000 N och olika diametrar.

Kulrullarnas utföranden

Kulrullar med massivt stålhus

Kulrullarna med massivt, förzinkat stålhus är speciellt utvecklade för tung belastning och förblir funktionsdugliga även vid kraftiga stötbelastningar och under extrema förhållanden. norelems kulrullar med massivt stålhus används för tunga laster på upp till 15 000 N vilka kan bäras och transporteras med detta utförande.

Kullrullar mini

norelem erbjuder ytterligare en variant med i form av mini-kulrullarna. Detta speciella utförande används främst i mätinstrument, för transport av material i renrumsområden samt i miniatyrmekanismer. Kulrullarna består av ett hus med integrerad lagerskål, ett skydd, en lastkula och flera bärkulor. I norelems webbutik finns mini-kulrullarna i ett utförande av stål och ett av rostfritt stål.

Kulrullar med stålplåtshus

norelems kulrullar med stålplåtshus är utrustade med filttätningar. Filttätningarna hindrar smuts från att tränga in i huset. Man kan välja mellan hus i stål eller rostfritt stål.

Lastkula

När det gäller lastkulan finns ytterligare ett alternativ. Förutom stål och rostfritt stål finns det även en lastkula av polyamid. Kulrullar med lastkulor av polyamid (plastkulor) passar extra bra för att transportera ömtåligt gods som glas eller polerad aluminium- eller stålplåt.

Kulrullar, tung belastning,  för utomhusbruk

Kulrullar helt i stål är avsedda för långvarig användning med stötbelastning. Alla enheter levereras med hus helt i stål och härdad yta. Genom de många självrengöringsöppningarna är kulrullarna i hög grad självrengörande. Därför är de särskilt lämpliga för användning i utomhusanläggningar.

Kulrullar med gängbult

Kulrullarna har ett stort stödområde. Tack vare hålinfästningen har de hög stabilitet och bärförmåga. Bärkulans formade torkartätning ligger utanpå.

Kulrullar med fästelement/fästhål

Kulrullar med fästelement resp. fästhål (utan hus) kan monteras och demonteras enkelt från funktionssidan. Kulrullarna med fästelement fästs med fjädrande klor. De tillåter stora toleranser i monteringshålet.

Kulrullar med fjäderelement

Kulrullar med fjäderelement möjliggör en jämn lastfördelning vid transport av gods med ojämn löpyta. Vid användning i maskiner, t.ex skärpressar, kantpressar osv., fjädrar elementet fram igen när bearbetningen har slutförts så att arbetsstycket kan rullas av.

Toleransringar

Tack vare användningen av toleransringar är ett större toleransfält möjligt mellan de delar som ska anslutas. Kulrullarna kan monteras snabbt och kostnadseffektivt.

Monteringsanvisningar och tekniska data

Monteringsanvisningar och tekniska data finns även på databladet för norelem kulrullar (95000).

Bestämning av kulrullsbelastningen

För att fastställa belastningen för en kulrulle divideras transportgodsets vikt med 3. Vid en god avstämning av lastkulornas nivå kan man, beroende på transportgodsets beskaffenhet, även räkna med antalet bärande kulrullar.

Kulrullarnas anordning

Kulrullarnas anordning rättar sig efter transportgodsets basyta. Vid gods med en enhetlig, slät grundyta som t.ex. en lådbotten, beräknas kulrullsavståndet på ett enkelt sätt med den minsta kantlängden dividerat med 2,5.

Matningshastighet och bärighetstal

Den rekommenderade matningshastigheten uppgår till 1 m/sek. Vid polyamidkulor 0,25 m/sek. De angivna bärighetstalen gäller för alla inbyggnadslägen och hänför sig till 106 varv för lastkulorna. Vid längre användning med hastigheter över 1 m/sek måste man, speciellt vid kul-Ø 60 till 90, beroende på belastningen, räkna med en temperaturökning och kortare livslängd.

Beräkning av livslängden

L =(C/F)³ x 10⁶ varv

L = livslängd

C = bärighetstal (N)

F = belastning (N)

OBS! Använd smörjmedel för höga temperaturer (se datablad för kulrullar)(95000).

Temperaturbeständighet

Temperaturbeständigheten uppgår vid kullrullar med filttätning till 100 °C konstant temperatur. Vid temperaturer över 100 °C kan endast icke förzinkade kulrullar med stållastkulor utan filttätning användas. Observera det minskade bärighetstalet! Bärighetstalet ska multipliceras med temperaturfaktorn (tabell).

Bestämning av kulrullsbelastningen vid kulrullar med fjäderelement

Vid dessa utföranden är värdena som anges i rubriken "Förspänningskraft" normgivande för valet av storlek. Vikten för transportgodset divideras då med antalet bärande kulrullar.