text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
27872

Gångjärn i aluminium

7 Produkter

Beskrivning

Material
Pressgjutet aluminium.
Axel i rostfritt stål.
Utförande
Gångjärn pulverlackerade i silver.
Blank axel.
Anmärkning
Gångjärn för ytelement och aluminiumprofiler, ej avlyftbara.
Gångjärnet kan förses med ett plastskydd på bärbulten.

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.

De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Gångjärn med styrklackar (spår 5, 6, 8, 10, 12 och 14) för aluminiumprofiler.
Kombinationer av olika bladlängder.