text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
26131

Isolerande fästen neopren, tvådelade

10 Produkter

Beskrivning

Material
Isoleringsmaterial neopren.
Ytterdel i stål.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
De tvådelade isolerande fästena används där det behövs en stabil förbindelse eller effektiv frikoppling av maskiner eller anläggningar från intilliggande komponenter intill.

Ett belastningsområde mellan 10 och 285 kg kan täckas.

Måttet H är höjden på det monterade fästet.

Produkternas färgmärkning.
Gul punkt = Shore-hårdhet 35.
Röd punkt = Shore-hårdhet 45.
Grön punkt = Shore-hårdhet 55.
Blå punkt = Shore-hårdhet 65.
Vit punkt = Shore-hårdhet 75.
Användning
Fästets undre del (P2) pressas in i hålet (D3) i plattan (P3). Plattan P3 är oftast bottenplattan som maskinen eller anläggningen monteras på. Sedan placeras den övre delen (P1) på den undre delen (P2). I sista steget skruvas det isolerande fästet och bottenplattan fast i golvet eller en annan komponent med lämplig skruv. För att skruven inte ska skada neoprenet bör man använda en mellanläggsbricka mellan övre delen (P1) och skruven. För fästen med D= 31,8 mm rekommenderas brickan 07305-12 och för fästen med D= 47,5 mm brickan 07305-18. Det isolerande fästet kan skruvas fast både horisontellt och vertikalt. Observera dock de olika belastningsspecifikationerna.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C.
OBS
- Temperaturområdet får inte överskridas eftersom fullständig funktion annars inte kan garanteras.
- Ej beständiga mot aggressiva rengöringsmedel, bensin och oljor.
- Undvik kontakt med vassa föremål eftersom neoprenet kan skadas.
- För att undvika felfunktion måste höjden H bibehållas i monterat tillstånd.
Observera
Den föreskrivna höjden på bottenplattan/sidoplattan (H2/H3) måste hållas för att de isolerande fästena ska fungera optimalt.