text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Gastryckfjädrar

norelem gastryckfjädrar som ofta används i maskinteknik för att öppna och hålla fast maskiner, där de tjänar som stöd. Vid verktygstillverkning används även gastryckfjädrar som ersättning för konventionella stålkompressionsfjädrar, eftersom de har en högre effektdensitet. Vid installation och borttagning av gastryckfjädrar måste försiktighet alltid vidtas för att säkerställa att de befinner sig i ett löst tillstånd, annars kan allvarlig skada uppstå. Cylindern är fylld med kväve och står under mycket högt tryck. Avstängningsventilen i tryckrörets gängade stift kan därefter minska tryckkraften.

norelem gasfjädrar finns i mer än 300 varianter.

norelem fyller gasfjädrar individuellt efter kundens krav.