text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
23900

O-ringar

  • 1(current)
  • 2
  • 3
1 146 Produkter
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Elastomer NBR
Utförande
Shore hårdhet ~70, svart
Anmärkning
O-ringar är universella tätningselement som används för att täta mot vätska eller gasformig median. De är lämpliga för statiska och mindre dynamiska applikationer. O-ringar kan användas för radiell och axiell tätning. Tätningen sker under installationen genom den radiella eller axiella komprimeringen av tvärsnittet. Under drift ökar mediantrycket deformationen av O-ringen och ökar sålunda tätningseffektiviteten. För bästa tätningsverkningsgrad ska O-ringen ha största möjliga tvärsnitt.

Under installationen bör korrekt spårstorlek, komprimering, förlängning/kompression säkerställas.

Vid statisk användning ska komprimeringen vara 15-30% av tvärsnittet. Med dynamisk användning ska den vara 10-18% (hydraulisk), 4-12% (pneumatisk).

Med hänsyn till ID, måste O-ringen vara
utsträckt max 6%
komprimerad max 3%.

Materialet NBR har en hög Slitstyrka och är resistent mot oljebaserade smörjoljor och fett, hydrauloljor (H, HL, H-LP), högtryckspressvätskor (HFA, HFB, HFC), alifatiska kolväten, kiselolja och fett, vatten upp till ca. 80 °C.
Temperaturområde
-30 °C till +100 °C