text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
21540

Linjärhusenheter tandem, slutna

Beskrivning

Material
Hus i aluminium.
Utförande
Hus blankt.
Anmärkning
Dessa monteringsfärdiga linjärhusenheter består av ett hus i strängpressat aluminium, två monterade linjärkullager med utjämning av vinkelfel 21510 och tätning på båda sidor. Lagren fästs i huset med låsringar DIN 472.

Rekommenderad axeltolerans: h6.

Bärighetstal enligt linjärkullagrets specifikation (x2).
Linjärhusenheterna kan utrustas med alla linjärkullager i denna katalog.