text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

10550

Gripskålar i plast, antistatiska för profilspår typ typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil

Beskrivning

Material
Gripskål antistatisk PA, kolfiberförstärkt.
Siktfönster PC.
Elastisk dämpare PU.
Användning
Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge).
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
Leveransomfattning
1x gripskål.
1x siktfönster.
1x etikett.
4x elastisk dämpare, självhäftande.
Användning
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX-produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftansvariga som måste uppfylla ATEX-driftdirektiv 1999/92/EG.
Säkerhet
Dessa ESD-produkter finns även för apparater, komponenter och skyddssystem i explosionsfarliga miljöer.
Vid användning av dessa ESD-produkter förhindras alstring av en elektrostatisk gnisturladdning och därmed även eventuell antändning av gas och damm som i slutna utrymmen kan förorsaka en explosion.
För att skydda personer som arbetar i explosionsfarliga miljöer måste apparattillverkare och driftansvariga tillämpa och uppfylla ATEX-direktiven.
Anmärkning
Gripskålarna kan hakas fast i profilspåret eller i upphängningsprofilen utan att behöva monteras.
Man kan montera gripskålen för upphängningsprofiler genom att haka fast den i hålplattor.
För att komma åt småsaker och som fäste för de allra minsta komponenterna.