text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
07532

Stålskruvar med platt skalle och med toleranskompensation för flytande lagring

Beskrivning

Vid enheter med flytande lagring handlar det om en skruv som förbinder två komponenter och som tillåter önskad rörelse av komponenterna i förhållande till varandra (flytande lagring).

Enheter med flytande lagring används främst när:

- en temperaturförändring ändrar dimensionerna på en komponent.
- monteringsfel förekommer.
- tillverkningstoleranser måste kompenseras.
- komponenternas läge varierar på grund av dynamiska belastningar.
Material
Stålbultar.
Glidlager, kraftfullt glidlager av polymer.
O-ring NBR.
Utförande
Elektrogalvaniserad bult.
Anmärkning
Enheter med flytande lagring består av tre komponenter. Bult, glidlager och O-ring.

När bulten skruvas in i hålet trycker glidlagret ihop O-ringen. Detta görs med maximalt måttet X. Efter detta sitter glidlagret på bultens huvud. Slaget begränsas i enlighet med detta av installationsmåttet H +0,2. På så vis kan man alltid säkerställa en flytande lagring.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Montage
Information för det angivna vridmomentet:
Vridmomenten gäller för skruvning i stålkomponenter. Vid montering i mjukare material måste man ta hänsyn till intrycket (sänkningen) av axeldiametern D2. Använd ett lägre moment i detta fall. För att förhindra att skruvarna lossnar vid lägre vridmoment bör de limmas fast.