text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
02007

Pendelstöd justerbara med O-ring och utbytbara insatser

Beskrivning

Material
Kropp: seghärdat stål.
Kula: rost- och syrabeständigt stål.
Insats:
Form C, F, M verktygsstål.
Form K POM.
Form E rostfritt stål.
Form O rostfritt stål med diamantyta.
Form P rostfritt stål med polyuretanyta.
Utförande
Kropp seghärdad och brunerad.
Kula härdad och blank.
Insats:
Form C, F härdad och brunerad.
Form M med hårdmetallräffling, brunerad.
Form K vit.
Form E härdad, blank.
Form O diamantyta jämförbar med slipkornstorlek 100.
Form P polyuretanyta hårdhet 60° Shore.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Man kan ta ut kulan genom att trycka lätt på cylinderskruven.

Kulan är vridsäkrad.
Fördelar
Mycket ekonomiska eftersom insatserna kan bytas ut.
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
Ritningsinformation
Form C: avplanad, plan stålinsats
Form E: avplanad, plan insats av rostfritt stål
Form F: avplanad gripare med räffling
Form K: avplanad, plan POM-insats
Form M: avplanad gripare med räffling av hårdmtall
Form O: insats av rostfritt stål med diamantyta
Form P: insats av rostfritt stål med polyuretanyta