text.skipToContent text.skipToNavigation
21427

Klämelement för profilstyrskenor

  • Symmetrisk kraftindelning
  • Passar för statiska klämuppgifter
Särskilda egenskaper:

från 976,24 kr

Beskrivning

Material
Hus i stål.
Låsspak av plast, gängad spindel i hållfasthetsklass 12.9.
Utförande
Förnicklat hus.
Låsspak, gängad spindel brunerad.
Anmärkning
Manuella klämelement för statiska klämuppgifter. De kläms fast för hand med den justerbara låsspaken. Klämbackarna med flytande lagring garanterar symmetrisk kraftfördelning på skenan. Upp till 50 000 statiska klämcykler (B10d-värde).

I princip skapas en friktionsaktiverad koppling mellan klämelementet och linjärstyrningen på profilstyrskenans fria ytor, så att löpytorna och kulstyrningarna inte skadas.

Hållkraften kontrolleras med ett smörjskikt av olja på en profilstyrskena.

Beroende på vilken typ av styrvagn som används, behövs en adapterplatta för höjdutjämning.
Temperaturområde
-10 °C till +70 °C.