text.skipToContent text.skipToNavigation
21922

Programvara för positionsvisare

  • Tillbehör för positionsvisare

från 1 495,09 kr

Beskrivning

Anmärkning
Med programmeringsprogrammet kan positionsvisarna programmeras med rätt parametrar redan före monteringen. Programmet är mycket enkelt att använda. Värden som mätvärde per varv, kommaställe osv. skrivs in direkt eller väljs på skärmen. Programmet känner av om otillåtna värden anges.

Med USB-anslutningskabel.