text.skipToContent text.skipToNavigation
07242

Sexkantmuttrar med säkrad bricka

  • Kompakt enhet
  • Skadar inte komponenterna
Särskilda egenskaper:

från 56,33 kr

6 Produkter

Beskrivning

Material
Sexkantmutter och bricka i seghärdat stål.
Hållarring PA 6 svart.
Utförande
Sexkantmutter och bricka seghärdade och brunerade. Sexkantmutter i hållfasthetsklass10.
Fördelar
Vi för ihop det som hör ihop: sexkantmutter och bricka i en enhet.
- En kompakt enhet.
- Brickan säkras på sexkantmuttern med hållarringen.
- Komponenter som t.ex. dyra specialklor, spännbrickor, flänsar osv. skyddas av sexkantmuttern med bricka. Det sänker kostnaderna eftersom slitaget minskar.
- Dessutom minskar anskaffningskostnaderna – nu beställer man bara en produkt i stället för två.
Ritningsinformation
1) Sexkantsmutter
2) Hållarring
3) Bricka